Czym jest OFE?

System emerytalny w Polsce opiera się na funkcjonowaniu trzech filarów emerytalnych, z których pierwszy i drugi są obowiązkowymi. Pierwszy polega na odprowadzaniu składek do ZUS-u, drugi z kolei należy wybrać w momencie podjęcia pierwszej pracy zarobkowej, może to być także płatny staż czy praca na umowie zleceniu. Można wybrać dowolną firmę, nie ma to żadnego znaczenia. ZUS zobowiązany jest wpłacać określony procent ze składek na otwarty fundusz emerytalny, czyli na drugi filar. Sam wybór drugiego filaru jest prosty, firmy bowiem zwykle same kontaktują się z pracownikami, oferując swoje usługi. W sytuacji, gdy pracownik nie wybrał żadnego drugiego filaru ubezpieczeniowego, jest przydzielany do losowo wybranego. W losowaniu takim ni mogą brać udziału trzy największe filary, które niewątpliwie są najbogatszymi, dlatego też korzystniej samodzielnie i świadomie wybrać OFE. Jak wspomniano wcześniej, pierwszy i drugi filar są filarami obowiązkowymi, każdy jest zobowiązany do odprowadzania składek. Internet kraków